PDO İle SELECT İşlemi Nasıl Yapılır?

PDO İle SELECT İşlemi Nasıl Yapılır?

PDO İle SELECT İşlemi (Toplu Seçim)

mysql_li ile Select işlemini aşağıdaki gibi yapıyorduk.

$query = mysql_query("SELECT * FROM uyeler");

if ( mysql_affected_rows() ){

   while ( $row = mysql_fetch_assoc($query) ){

      print $row['urunler’]";

   }

}

 

PDO kullanarak Select işlemi ise:

$query = $db->query("SELECT * FROM urunler", PDO::FETCH_ASSOC);

if ( $query->rowCount() ){

   foreach( $query as $row ){

     print $row['elma'];

   }

}

 

PDO Kullanarak Tekli Select İşlemi

Yukarıdaki yöntemlerde birden fazla veriyi veri tabanından çekmek için select işlemi uygulamıştık şimdi de tek bir veri için nasıl yapılır ona bakalım

mysql_li ile tekli veri çekme işlemini aşağıdaki gibi yapıyorduk

$id =1;

$urunsorgula = mysql_query("SELECT * FROM urunler WHERE urun_id = '{$id}'");

if ( mysql_affected_rows() ){

  $row = mysql_fetch_assoc($urunsorgula);

  print_r($row);

}

 

Burada ID Değeri 1 Olan Ürünü Çektik.

PDO ile Tek Bir veriyi Veri Tabanından Nasıl Çekebiliriz?

$id=1;

$query = $pdo->query("SELECT * FROM urunler WHERE urun_id = '{$id}'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ( $query ){

  print_r($urunsorgula);

}

 


Hazır Web Sitesi
Yorumlar

Yağız Eker

Pdo ile select yaptığımda bir hata aldım araştırdım ve ->fetch yi çıkardım hata gitti ama ekrana hiçbir şey gelmiyor veritabanından aldığımız veriler nasıl ekrana yazdırılıyor nasıl değişkene atanıyor acil yardım
YORUM YAZIN...

Bu paketi arkadaşlarınla paylaş