JavaScript Atama Operatörleri.
Tarih: 25 - Ekim - 2017
JavaScript Atama Operatörleri Javascript atama operatörleri değişkenlere değer atamak için kullanılır. OPERATÖR OPERATÖR ÖRNEK SONUÇ = a = b a = b += a += b a = a + b -= a -= b a = a - b *= a *= b a = a * b /= a /= b a = a / b ...
JavaScript Aritmetik Operatörler
Tarih: 23 - Ekim - 2017
Javascript Dersleri - 9 JavaScript Aritmetik Operatörler Javascript sayısal işlemlerde toplama, çıkarma, bölme ve çarpma, mod alma gibi matematik işlemlerini yapmada kullanılır. OPERATÖR AÇIKLAMA * Çarpma - Çıkarma + Toplama / Bölme % Mod Alma ++ Arttırma ...
Javascript Operatörler.
Tarih: 22 - Ekim - 2017
Javascript Dersleri - 8 Operatörler Türm programlama dillerinde olduğu gibi javascriptte de sayıların tanımlanabilmesi için çeşitli tipler vardır. Bunlara bakacak olursak: Integer Tam sayılar : 4, 5, -7 gibi tam sayıları ifade eder. Float Ondalıklı Sayılar: 11.5, 22.21. 315.928 gibi ondalıklı sayıları ifade eder. Double Float Sayılar:  float sayı değerine göre büyük sayılarda daha doğru değerler döndürür. Javascriptte kimi programlama türlerine göre tek veri tipi vardır. örneğin sa...
Javascript Değişkenler.
Tarih: 21 - Ekim - 2017
Javascript Dersleri - 7 Değişkenler Javascript dilinde de tüm programlama dillerinde d değişken mantığı aynıdır. Değişkenler veri depolamak ve verileri devretmek, başka bir yerde kullanımını pratikleştirmek için kullanılır. Örneğin: var meyve = 10; var sebze = 20; var manav = meyve + sebze;   Yukarıda meyve değişkeni oluşturulmuş ve 10 sayısı atanmış. Altında sebze değişkeni oluşturulmuş ve 20 sayısı atanmış. Sonunda manav değişkeni oluşturularak diğer iki değişkeni toplamışlar. Buradaki toplama o iki değişkenin aldığı 10 ve 20 s...
Javascript Yorum Satırları Kullanımı.
Tarih: 20 - Ekim - 2017
 Yorum Satırları Kullanımı Javascript yorum satırları kodlarda okumayı ve anlamayı kolaylaştırdığı için kullanışlı bir yöntemdir. Yorum satırları içerisindeki hiçbir şey tarayıcıya yansıtılmaz. JavaScript yorum satırı Tek satırlık yorumlar yan yana iki slash (taksim) işareti konulur. Bu iki slash tan sonra yazılacaklar ekrana bastırılmaz ve sadece yorum satırı olarak kodu açıklayıcı nitelikte kalır. <script> // manav değişkeni tanımlandı var manav; // manav değişkenine 10 değeri atandı manav =...
JavaScript Çalışma Prensibi.
Tarih: 20 - Ekim - 2017
JavaScript çalışma prensibi Javascript kodlama da kodlama yoğunluğu genelde fazladır. Kodlar genelde üstten alta doğru sıralanarak yazılır ve sunucu da tarayıcı da kodları bu şekilde sıraya dizerek yorumlar. <script> var x,y, z; x = 10; y = 20; z = x + y; document.write(z); </script>   Yukarıda verilen örnekte x, y,  değişkenleri tanımlanarak bu değişkenlere sayısal değerler atanarak z değişkeninde bu iki değer toplanmış ve ekrana “document write()” komutu ile yazdırılmıştır. ...
JavaScript yazım kuralları.
Tarih: 18 - Ekim - 2017
Javascript Dersleri - 2 JavaScript yazım kuralları Javascript dili, bilgisayar tarafından işlenip browser ve sunucular tarafından yorumlanarak kullanıcıya gönderilen komutlardır. Bu tanım hemen hemen diğer programlama dilleri içinde geçerli olabilir. Tüm programlama dillerinin kendilerine has bir yazım dili mevcuttur ve kendileri özel kurallarla çalışmaktadırlar. Bu kuralların bütününe söz dizimi ya da syntax denilir. Yazılım dillerinde işlem yapabilen en küçük birime kod parçacığı denil...
Javascript Kodlarını Ekrana Yazdırma (document.write)
Tarih: 18 - Ekim - 2017
Javascript Kodlarını Ekrana Yazdırma (document.write) Javascript tam olarak dinamik bir dil yani sunucu taraflı bir dil olmasa da HTML’e göre dinamiktir ve komutlarla yönlendirmeler yapabiliriz, örneğin ekrana istediğimiz bir yazıyı istediğimiz bir zaman da yazdırabiliriz. Ya da istediğimiz bir div içerisinde ID tanımlayarak içerik gönderebiliriz. Bunlar gibi daha bir çok özelliği javascript ile kullanarak html dokümanlarımızı daha canlı hale getirmemiz mümkün. Bu makalemizde de javascript ile ekr...
JavaScript Kullanımı
Tarih: 17 - Ekim - 2017
JavaScript Kullanımı 1.Dersimizde javascriptin ne olduğunu ve tarayıcı tarafından yorumlanabilmesi için html dokümanlarına nasıl eklenmesi gerektiğini açıklamıştık. <script> alert("Selam Ben JavaScript"); </script>   Javascript kodlarını html elemanları ile birlikte kullanma Javascrip sadece <script> tagları arasında kullanılmaz. Bazı html elamanlarında da kullanabilirsiniz. Örneğin HTML elemanı olan buton’a tıklandığında ya da Mouse ile üzerine gelindiğinde ne olmasını istediğinizi bild...
JavaScript Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Tarih: 16 - Ekim - 2017
İlk dersimizde sizlere java script nedir? Javascript nerelerde kullanılır?  Javascript ile neler yapılabilir? Sorularının yanıtını vererek başlamak istedim. Javascript Nedir? Javascript: 1990 ların başında HTML diline destek olması ve daha dinamik hale gelebilmesi adına Netscape firması tarafından üretilen bir script yazılım dilidir. Javascript ile düz html sayfaları daha etkileşimli ve hareketli hale getirebiliriz. Java dili ile karıştırılıyor olsa da ikisi kütüphanelerindeki bazı benzerlikler dışında semantik yapıları tamamen farklı dil...
Javascript Kullanımı ve Örnek Kodlar.
Tarih: 05 - Ekim - 2017
Javascript Nedir Nasıl Kullanılır? Bu yazımızda javascript nedir? javascript nasıl ve nerelerde kullanılır? Javascript nasıl etkinleştirilir? Ve örnek javascript kodlarından bahsedeceğim HTML in ortaya çıkmasından sonra (1990 yılıydı sanırım) insanlar internet dünyasının bir devrime imza attığını düşündüler, oysaki html asında 1980 yılında cern deneylerinin merkezinde, sistem içerisindeki mühendis kadrosunun birbirleri arasında iletişim kurmaları için geliştirilmeye başlanmıştı. 1990 da HTML in internet sitelerin...