HTML-5 Yapısal etiketler: Web Sitelerinin Anatomisi
Tarih: 17 - Kasim - 2017
HTML-5 Yapısal etiketler: Web Sitelerinin Anatomisi HTML5 ile birlikte table design’ın geride bırakıldığını ve DIV yapısının kullanımının teşvik edildiğini söylemiştim. Unca da bu div elementlerini tanımlamak için ID ya da Class’lar tanımlanmaya başlandı. Çünkü HTML-5 CSS olmadan aslında bir hiçti ve css tanımlamaları için bu ID ya da Class lar gerekiyordu. HTML-5 geliştiricileri de bu durumu göz önüne alarak bu ID veya Class ları standartlaştırdılar. Ve bu şekilde hem arama motorları hem de Web G...
CSS Seçiciler: Tekil (ID) Seçiciler.
Tarih: 16 - Kasim - 2017
CSS Seçiciler: Tekil (ID) Seçiciler Tekil seçiciler de bir tür seçicidir ama class seçiciler gibi tüm elemanlara tanımlanmazlar. Adından da anlaşılacağı üzere ID yani tek bir elemana verilecek değere uygulanırlar. Tekil seçiciler diyez ( # ) işareti ile gösterilir. <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <style> #anasayfa{ background-color: blue;} #hakkimizda{background-color: red;} </...
HTML ve HTML-5 Arasındaki Farklar.
Tarih: 14 - Kasim - 2017
HTML ve HTML-5 Arasındaki Farklar HTML’in tarihine ya da ne olduğu konusuna girmeyeceğim ama bazı şeyleri açıklamakta fayda var.  Html toparlama evresini XHTML ile geride bırakmış ve belirli bir standarda girmişti. XHTML ile belirlenen standartlar gelişen yazılım teknolojisi ile yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasından dolayı yeni versiyonlar yerine tamamen yeni bir sistemin gerekliliğini doğurmuş ve bu sayede de daha etkileşimli olan HTML-5 Türetilmiştir. Şimdi HTML-5 ve HMTL arasındaki temel farklılıklara beraber bakalım. Bü...
CSS Seçiciler: Özellik Seçiciler.
Tarih: 13 - Kasim - 2017
CSS Seçiciler: Özellik Seçiciler Özellik seçiciler genel seçicilerin tam tersidir. Bir html elemanının belli bir özelliğini hedef alarak işlem görür. Mesela üç adet input varsa bunlardan ikisinin değeri text diğerininki submit ise bir sadece submit olanı seçebiliriz. Örnek vermek gerekirse: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <style> input[type="text"] {color:red;} input[type="subm...
HTML-5 ve HTML-5 Temel Etiketleri
Tarih: 12 - Kasim - 2017
HTML-5 ve HTML-5 Temel Etiketleri Etiketler Büyük ve Küçüktür işaretleri ( < … > ) arasına yazılarak tanımlanan HTML öğeleridir. HTML-5 in temel etiketlerini aşağıdaki kod yapısına göre tanımlamaya çalışacağım. <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Bu Bir HTML-5 Web Sayfasıdır</title> </head> <body> … Sayfa tarayıcı tarafından çağırıldığı zaman buradaki iç...
CSS Seçiciler : Class (sınıf) Seçiciler.
Tarih: 12 - Kasim - 2017
CSS Seçiciler : Class (sınıf) Seçiciler Css seçiciler html elemanlarına css özelliği kazandırmaktır. Örneğin; .kirmizi { background-color: red; } Yukarıda class’ı kirmizi olan tüm html elemanlarının arka plan rengini kırmızı yaptık. p.anasayfa { background-color: blue; }   Yukarıda da class’ı anasayfa olan tüm paragraf ( <p> … </p> ) etiketlerinin arka plan renklerini mavi yaptık Evet biliyoum çok kısa ve anlamsız oldu ama açıklayınca daha iyi anlayac...
HTML5 ve HTML5 İle Gelen Etiketler.
Tarih: 10 - Kasim - 2017
HTML5 ve HTML5 İle Gelen Etiketler Önceki makalelerde de belirttiğim gibi HTML versiyonu DOCTYPE Kullanımı ile belirlenir. HTML-5’te doctype kullanımındaki zahmeti ortadan kaldırılmış ve sadece <! DOCTYPE html> şeklinde standartlaştırılmıştır. Doctype, browser’a sayfanın kullanılan html dili versiyonu hakkında browserlara bilgi vermek için kullanılır. Dediğim gibi HTML5 ile önceki uzun uzun yazdığımız DOCTYPE kullanımı basitleştirilmiştir. Zaten amaçta kodlarda işlevselliğin ön plana çıkmasını sağlamak olduğu ...