Kampanya ve Duyurularımızdan Anlık Haberdar Olmak İçin WhatsApp Kanalımıza Katılın!!
Katılmak İçin Tıklayın

Javascript Operatörler.

Javascript Operatörler.

Javascript Dersleri - 8 Operatörler

Türm programlama dillerinde olduğu gibi javascriptte de sayıların tanımlanabilmesi için çeşitli tipler vardır. Bunlara bakacak olursak:

Integer Tam sayılar : 4, 5, -7 gibi tam sayıları ifade eder.

Float Ondalıklı Sayılar: 11.5, 22.21. 315.928 gibi ondalıklı sayıları ifade eder.

Double Float Sayılar:  float sayı değerine göre büyük sayılarda daha doğru değerler döndürür.

Javascriptte kimi programlama türlerine göre tek veri tipi vardır. örneğin sayısal veri türlerinde ondalık sayı ile tam sayı aynı sayı tipidir.

Örnek vererek değerlendirelim.

var INTsayi =5 5;

var FLOATsayi = 3.456;

sayı değerleri tırnaklar olmadan yazılıyor ve bu değişkenin number değişkenler olduğunu söylemiştik. Bunun sağlamasını yapmak için de javascriptte bir yol mevcut.  Örneğin:

typeof INTsayi;

typeof FLOATsayi;

Örneklerde, yukarda değer atadığımız değişkenlerin değerlerinin hangi türe girdiğini öğrenmek için “typeof” ifadesini kullandık. Sonuç olarak “number” dönecektir.

Operatörlerde öncelik sırası

Matematikteki işlem sırası programlama dillerinin hepsinde geçerlidir. Sırası ile “ Çarpma -> bölme -> toplama -> çıkarma “ işlemleri yapılır. Bu sıraya uymadan kendi önceliğinizdeki işlemlerin yapılmasını sitiyorsanız o işlemi parantez içinde göstereniz gerekir. Örneğin

<script>

var oncelik = (1+2) * 1-4 + (4/2);

document.write(oncelik);

</script>

 

Yukarıdaki örneğin sonucu 1 olacaktır.

Aritmetik İşlemler

Aritmetik operatörlerin en iyi açıklaması örneklerle olacaktır. Şöyle ki;

+ (Toplam) : sayıları toplamak için kullanılır ifade ve sayılar arasında boşluk olup olmaması önemli değildir.

– (Çıkarma): sayıları birbirinden çıkarmak için kullanılır.

* (Çarpma): sayıları birbirleri ile çarpmak için kullanılır

/ (Bölme): bir sayıyı diğer bir sayıya böler

% (Kalan, Modül): Kalanlı bölmelerde kalan kısmını ifade eden operatördür.

Artırma ve Azaltma Operatörleri

Kod yazarken öyle durumlar olur ki, değişkene atadığımız bir sayının değerini birkaç kez arttırma ya da azaltmaya gidebiliriz. Bu gibi durumlarda bize arttırma ve azaltma operatörleri yardımcı olur.php ya da herhangi bir programlama dili biliyorsanız, oradaki döngüleri de biliyorsunuzdur (while döngüsü gibi) oradaki döngülerde olduğu gibi javascriptte de döngüler vardır. Döngülerdeki değerleri her döndüğünde vereceğimiz bir sayı değerinde artırma ya da azaltma yapabiliriz. Örneklerle daha iyi anlaşılacaktır.

Değişkene atanmış bir değer varsa burada arttırma operatörü kullanabiliriz.

<script>

var sayi = 4;

sayi ++;

document.write(sayi);

</script>

 

Yukarıdaki örnekte sayi adlı değişkene 4 sayısı tanımlanmış ve sonra da sayi adlı değişkene arttırma operatörü olan “ ++ “ operatörü verilmiş. Burada 4 sayısına 1 ekle deniliyor ve ekrana  “ 5 “ sayısı yazılıyor.

Eksiltme operatöründe de durum aynıdır.

<script>

var sayi = 4;

sayi --;

document.write(sayi);

</script>

 

Burada ekrana bastırılacak değer de 3 olacaktır çünkü üstte tanımladığımız değere altta eksiltme operatörü il “ - -“ operatörünü ekledik.

Atama Operatörleri

Atama operatörleri bir değişkene değer tanımlamak için kullanılır. Eşittir işareti de bir atama operatörüdür.

var sayi = 20; // sayi değişkeni 20 değerini almış

var sayi2 = 10; // sayi2 değişkeni 10 değerini almış

sayi = sayi2; // sayi değişkeni sayi2 ile aynı değeri yani 10 değerini alır

Bu şekilde kullanımda olacağı gii kodu daha kullanışlı bir halde de yazabiliriz. Bunun için şöyle bir örnek verelim.

sayi = 20;

sayi = sayi + 1;

// yerine

sayi = 20;

sayi += 1;

// kullanabiliriz

Karşılaştırma Operatörleri

Özellikle koşullu ifadelerde if else yapısı gibi, karşılaştırma operatörleri karşımıza çok çıkacak. Bir değerin doğru ya da yanlış olmasına göre koşullarımızı vermemiz gerekecek durumlarda bunları kullanacağız.

  • === (eşit ise): eğer iki değer birbirine eşitse doğru (true), eşit değilse yanlış (false) döner
  • !== (eşit değilse): iki değer birbirine eşit değilse doğru (true) değilse yanlış (false) döner
  • < (küçükse): soldaki değer küçükse true değilse false döner
  • > (büyükse): soldaki değer büyükse true değilse false döner
  • <= (küçük ve eşitse): soldaki değer sağdakinden küçük ve ona eşitse true döner değilse false
  • >= (büyük ve eşitse): soldaki değer sağdaki değerden büyük ve eşit ise true değilse false döner


Hazır Web Sitesi
Yorumlar
Bu konuya henüz yorum yapılmamıştır. İlk yorumu sen yaz.
YORUM YAZIN...

Bu paketi arkadaşlarınla paylaş