PHP String Fonksiyonları Kullanımı.

PHP String Fonksiyonları Kullanımı.

PHP String Fonksiyonları

Bilindiği gibi PHP string fonksiyonları C++ içerisindeki  String.h kütüphanesinden dirsek alarak ilerlemiştir. Hiçbir dilde olmadığı kadar yardımcı String kütüphaneleri bulunmaktadır. Bu sebeple PHP ile bot yazma işlemi programlama dilleri içerisinde en çok PHP ile tercih edilmektedir.

1: Strlen Fonksiyonu

Strlen fonksiyonu strlen($variable) şeklinde kullanılır.

Amacı parametre olarak aldığı metin değişkeninin boyutu hesaplamaktır.

Örnek program

<?php 
$metin  = "Bu gün yollanıyorken bir gurbete yeniden".
"Belki bir kişi bile gelmeyecektir bize.".
"Bir kemiğin ardında saatlerce yol giden".
"itler bile gülecek kimsesizliğimize";
echo strlen($metin); //160
?>

2:  Chr Fonksiyonu

Bu fonksiyonun amacı, ascii kodu verilen bir karakterin çıktısını verir. Örneğin aşağıda “A” harfinin ascii karşılığı verilerek “A” çıktısı alınmıştır.

<?php 
echo chr(65);
?>

Ascii kodları

3: Explode Fonksiyonu

Fonksiyon amacı, içerisine girilen metini yine içerisine girilen string ifadeye göre parçalar ve array çıktısı üretir.

<?php 
print_r(explode(" ","Bu metin boşluklara göre ayrılacak"));
?>

Yukarıdaki kod çıktısı

Array ( [0] => Bu [1] => metin [2] => boşluklara [3] => göre [4] => ayrılacak )

4: İmplode Fonksiyonu

Bu fonksiyon, Explode fonksiyonunun aksine girilen birden farla ifadeyi, verilen bir ayraca göre birleştirir.

Örnek olarak explode içerisinde verilen ifadeyi geri birleştirelim.

<?php 
echo (implode(" ",array("Bu","metin","boşluklara","göre","ayrılacak")));
?>

5: Str_split Fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir metni içerisine girilen sayıya göre parçalar ve bir dizi yaratır. Eğer sayı belirtirmezse, metni 1’er 1’er bir diziye atar. Yani varsayılan bölme sayısı 1’dir.

<?php
$key="A43GKL93F8C4GH1XQ89E";
$key_=str_split($key,4);
echo "Key = ";
foreach($key_ as $item)
   echo $item," ";
?>

Çıktısı

Key = A43G KL93 F8C4 GH1X Q89E

6: Str_replace Fonksiyonu

String içerisinde belirtilen bir yeri başka bir metin ile değiştirir. Büyük küçük harf duyarlıdır.

Kullanımı: str_replace($ara,$degis,$metin); şeklindedir.

<?php
$metin = "Daha dün 3 kitap aldım.";
$degisecek = "kitap";
$degismis = "betik";
$son = str_replace($degisecek,$degismis,$metin);
echo $son;
?>

Aşağıda ise array içerisindeki bir ifadeyi değiştirelim

<?php
$array=array("Elma","Armut","Karpuz","Vişne","Şeftali");
$array=str_replace("Vişne","Kiraz",$array);
print_r($array);
?>

 


Hazır Web Sitesi
Yorumlar

salih ünkür

çok başarılı bir web paketi, sanırım alanındaki iyi web paketlerinden olabilir.
YORUM YAZIN...

Bu paketi arkadaşlarınla paylaş