Türkiye 'nin En Büyük Hazır Web Sitesi Firması İle Sitenizi Bugün Oluşturun!
28.305 Mutlu Müşteri

Javascript Değişkenler.

Javascript Değişkenler.

Javascript Dersleri - 7 Değişkenler

Javascript dilinde de tüm programlama dillerinde d değişken mantığı aynıdır. Değişkenler veri depolamak ve verileri devretmek, başka bir yerde kullanımını pratikleştirmek için kullanılır. Örneğin:

var meyve = 10;

var sebze = 20;

var manav = meyve + sebze;

 

Yukarıda meyve değişkeni oluşturulmuş ve 10 sayısı atanmış. Altında sebze değişkeni oluşturulmuş ve 20 sayısı atanmış. Sonunda manav değişkeni oluşturularak diğer iki değişkeni toplamışlar. Buradaki toplama o iki değişkenin aldığı 10 ve 20 sayılarında olacak yani ekrana 30 yazdırılacak.

 

JavaScript değişken tanımlama

Javascriptlerde değişken isimleri birbirleri ile aynı olamaz. Her değişken adı kendine özgü olmalıdır. Eğer bir yerde aynı isimle değişken tanımlanmışsa en son tanımlanan geçerli olacaktır. Değişken adlarına tanımlayan da denilir, tanımlayanlar Türkçe karakter, gibi bazı karakterleri içeremez. Bununla ilgili detaya bakacak olursak:

  • JavaScript değişken tanımlama kuralları
  • Değişken adlarında harf, rakam, alt çizgi, dolar işareti gibi karakterler olabilir.
  • Değişken adları alt çizgi, dolar, harf ile başlayabilmektedir.
  • Değişken adları büyük – küçük harflere duyarlıdır. Küçük x ile Büyük X farklı tanımlamalardır.
  • Değişken adlarında boşluk olmaz.

 

JavaScript değişkenlere değer atama

Javascript dilinde tanımlı bir değişkene değer atanabilir. Bunun için değişkene eşittir = işareti ile istenilen değer verilir.

var Manav = Armut;

 

JavaScript değişken türleri

Şimdiye kadarki derslerde değişenlerden biraz bahsetmeye çalıştım. Değişkenin ne olduğunu artık biliyoruz. Değişken türlerine bakacak olursa

Sayısal değişkenler, String Değişkenler, Bolean Değişkenler

Şeklinde sıralanıyor.

 

Sayısal (number) Türü Değişkenler

Sayısal değişkenlerde, tam sayı veya ondalık sayıları tanımladığımız bir değişkene atayabiliriz. Bu değişkenin türü sayısal değişken olacaktır.

var ornek1 = -30; //Tamsayı

var ornek 2 = 10.5; //Ondalıklı sayı

var ornek 3 = 040; //8 tabanında formatlanmış 56 sayısı

 

Yukarıda verilenler sayısal değişkenlere örnektir.

 

Bolean Türü Değişkenler

Bolean değişkenler iki tip değer alırlar “true (doğru)” ve “false (yanlış)” genelde bir kodun sonucunu öğrenmek için kullanılır. Örnek vermek gerekirse:

Var boleanDegisken = true;

 

String Tipi Değişkenler

Bir değişkene atanan veri türü karakter ya da karakter grupları (text içerik ya da text içerik grupları) olabilir. Bu değerler çift ya da tek tırnak içerisinde yazıldığında değişkenin değeri “string” olur.

Bir değişkene karakter ya da karakter katarları (metin, metin grupları) çift ya da tek tırnak içerisine alınıp atandığında, değişkenin veri türü string olarak belirlenmektedir.

Bir değerin veri türü string olan bir değişken üretebilmesi için, çift ya da tek tırnak içerisinde yazılmış olması şarttır.

NOT: Veri türü string olarak belirlenmiş bir değişken matematiksel bir ifade içerisinde kullanırsa ifade geriye NaN (Not a Number) değeri döndürür.

var Manav = "hayri";

var kilo = "53";

var manavKapiNo = "14A"

 

Yukardaki örneklerde tırnaklar içindeki değerler ne olursa olsun string olarak değerlendirilecektir çünkü tırnak içerisinde kullanılmışlardır.


Hazır Web Sitesi
Yorumlar
Bu konuya henüz yorum yapılmamıştır. İlk yorumu sen yaz.
YORUM YAZIN...

Bu paketi arkadaşlarınla paylaş