PDO Veri tabanı Bağlantısı Nasıl Yapılır?
Tarih: 06 - Ekim - 2017
PDO Kullanımı PHP.NET Birkaç yıl evvel yaptığı duyuru ile veri tabanı işlemleri için Mysql ve Mysql_li kullanımının güvenli olmadığını bunların yerine Mysqli veya PDO kullanılması gerektiğini belirtmişti. PDO kullanımı adlı bu yazı da PDO kodlamasını Mysql karşılıkları ile gösterip daha iyi anlaşılması sağlanmak istenmiştir. PDO Veri tabanı Bağlantısı mysql_li ile veri tabanına bağlanma şeklimiz aşağıdaki gibiydi; <?php $baglanti = mysql_connect("localhost","root","123456") or die (); mysql_select_db("test", $baglanti) or die (...