PDO İle SELECT İşlemi Nasıl Yapılır?
Tarih: 06 - Ekim - 2017
PDO İle SELECT İşlemi (Toplu Seçim) mysql_li ile Select işlemini aşağıdaki gibi yapıyorduk. $query = mysql_query("SELECT * FROM uyeler"); if ( mysql_affected_rows() ){ while ( $row = mysql_fetch_assoc($query) ){ print $row['urunler’]"; } }   PDO kullanarak Select işlemi ise: $query = $db->query("SELECT * FROM urunler", PDO::FETCH_ASSOC); if ( $query->rowCount() ){ foreach( $query as $row ){ print $row['elma']; } }   PDO Kullanarak Tekli Select İşlemi ...