Javascript Yorum Satırları Kullanımı.
Tarih: 20 - Ekim - 2017
 Yorum Satırları Kullanımı Javascript yorum satırları kodlarda okumayı ve anlamayı kolaylaştırdığı için kullanışlı bir yöntemdir. Yorum satırları içerisindeki hiçbir şey tarayıcıya yansıtılmaz. JavaScript yorum satırı Tek satırlık yorumlar yan yana iki slash (taksim) işareti konulur. Bu iki slash tan sonra yazılacaklar ekrana bastırılmaz ve sadece yorum satırı olarak kodu açıklayıcı nitelikte kalır. <script> // manav değişkeni tanımlandı var manav; // manav değişkenine 10 değeri atandı manav =...