JavaScript yazım kuralları.
Tarih: 18 - Ekim - 2017
Javascript Dersleri - 2 JavaScript yazım kuralları Javascript dili, bilgisayar tarafından işlenip browser ve sunucular tarafından yorumlanarak kullanıcıya gönderilen komutlardır. Bu tanım hemen hemen diğer programlama dilleri içinde geçerli olabilir. Tüm programlama dillerinin kendilerine has bir yazım dili mevcuttur ve kendileri özel kurallarla çalışmaktadırlar. Bu kuralların bütününe söz dizimi ya da syntax denilir. Yazılım dillerinde işlem yapabilen en küçük birime kod parçacığı denil...